Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в ОА Хасково