Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград