Поздравителен адрес от областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов по случай 12 октомври - Ден на българската общинаУважаеми кметове, общински съветници, кметски наместници, служители на общински администрации,

Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 12 октомври – Ден на българската община.

Всеки ден полагате усилия за гражданите на Вашата община и реализирате проекти за подобряване на инфраструктурата, икономическия и социален живот. Общините в област Хасково сa с добре развит туризъм, културна среда и качествени социални услуги.

Българската община трябва да бъде в непрекъснат процес на растеж и модернизация.

Продължавайте да се стремите да развивате общините и следвайте последователно своите идеи за превръщането им в още по-модерно и желано място за инвестиции.


Честит празник!ИНЖ. МИНКО АНГЕЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО