Обсъдиха замърсяването на въздуха в Димитровград на работна среща в зала „Марица"


Работна среща във връзка с работата на „ТЕЦ Марица 3“ и зачестилите сигнали за замърсяване на въздуха в Димитровград се проведе в зала „Марица“ в Областна администрация-Хасково. Тя бе по инициатива на ИАОС и на нея присъстваха представители от община Димитровград, гражданска инициатива „Дишай, Димитровград“, РИОСВ-Хасково и ръководството на „ТЕЦ Марица 3“.

24 бр. превишения на средночасовата норма на серен диоксид и 2 бр. превишения на средноденонощната норма е регистрирала поставената от ИАОС автоматична измервателна станция в Димитровград към 20.10.2021г. Допълнителен мониторинг е бил извършен и с мобилната автоматична станция за следене на показателите за качество на атмосферния въздух в рамките на месец /10.2021г.-11.2021г./. Изготвихме анализ и сравнителна графика, която да отчете тенденцията в стойностите на серен диоксид, регистрирани с автоматичната измервателна станция и мобилната станция, каза изпълнителният директор на ИАОС инж. Росица Карамфилова. Данните са напълно идентични и достоверни, тъй като двете станции са показали една и съща тенденция при повишаване нивата на серен диоксид.

„Предвид множеството повдигнати въпроси за пренос от ТЕЦ-а в Гълъбово са посочени в анализа и данни, отчетени от автоматичната измервателна станция там, както и каква е била скоростта на вятъра. Безспорно е регистрирано безветрие към онзи момент, когато са регистрирани съответните замърсявания в атмосферния въздух на Димитровград.“, коментира още инж. Карамфилова.

От гражданска инициатива „Дишай, Димитровград“ също са категорични, че няма пренос от Гълъбово.

Директорът на РИОСВ-Хасково Наталия Пачеманова уточни, че при всички получени сигнали за повишаване нивата на серен диоксид в района инспектори на екоинспекцията са се отзовавали на проверка незабавно. При извършената проверка и външния оглед в първите дни от декември бяха регистрирани неорганизирани емисии, коментира директорът на РИОСВ-Хасково Наталия Пачеманова. Тя припомни, че на „ТЕЦ Марица 3“ АД е издадено актуализирано комплексно разрешително от директора на ИАОС, с което се налагат много по-строги условия за работа в съответствие с по-високите изисквания на европейското и националното законодателство и които операторът трябва спазва, за да продължи дейност.„ТЕЦ Марица 3“ АД в Димитровград е преустановил работа от 04.12.2021г. заради плановия ремонт и докато приведе технологичният процес спрямо по-строгите изисквания на актуализираното комплексно разрешително.

Ръководството на ТЕЦ-а бе категорично на срещата, че не е единственият замърсител на атмосферния въздух в Димитровград. Към момента разрешителното се обжалва от гражданска инициатива „Дишай, Димитровград“, откъдето поискаха да бъде извършена независима проверка с външен експерт и представители на РИОСВ-Хасково.

Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов каза, че се надява „ТЕЦ Марица 3“ АД с по-строгите изисквания, залегнали в актуализираното комплексно разрешително, да не отчита вече превишения от серен диоксид в атмосферния въздух на Димитровград. От РИОСВ-Хасково се ангажираха да продължат с проверките.