Заместник областният управител Виолета Желева проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково


Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково в зала „Марица“ на Областна администрация-Хасково. На него бяха разгледани и обсъдени правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием за VIII клас и на допълнителния план прием XI в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022-2023г. Темата дискутираха представители на компетентните институции и общините, както и представители на бизнеса и синдикатите.
Началникът на РУО-Хасково Веселина Павлитова представи кратък анализ на реализирания прием през предходната година, както и насоките на МОН за 2022-2023 г. През изминалата учебна година са били утвърдени 83 паралелки в област Хасково. 52 от тях са били професионални и 31 профилирани. Към 10 септември са реализирани 76 паралелки. 46 от тях са били професионални и 30 профилирани.
„Отчетохме голям проблем с това, че децата не са достатъчно мотивирани при избора си и има проблем при подреждането на желанията по специалностите при класирането. Професионалното образование се превърна в един от приоритетите в работата на МОН. Това съвсем не изключва потребността от профилираните паралелки. Като цяло е намален броят на паралeлките с чуждоезиков профил, но започнаха да преобладават т.нар STEM паралелки.“, коментира Веселина Павлитова.
За тази учебна година са утвърдени 77 паралелки в област Хасково, което е по-малко от миналогодишния прием, но отговаря на реализираните като план паралелки, допълниха още от РУО.
Отчетена е разлика при броя записани ученици в осми клас за учебната 2021-2022г., показва анализът на РУО-Хасково, който бе представен от ст.експерт Дарина Станчева. „Миналата година в седми клас са се обучавали 2009 ученици, а записани в осми клас са 1788. Има 221 възпитаници, които не са продължили образованието си тук. Този факт вероятно се дължи на това, че учениците се обучават в гимназии на територията на друга област. Голяма част от учителите смятат, че сред децата има и такива, които са заминали за чужбина.„ , обясни Станчева.
В момента тече срокът по получаване на предложения от представители на бизнеса, които да насочат професионалните гимназии към разкриването на нови паралелки за задоволяване потребностите на работодателите на пазара на труда.
„Работодателите трябва да изпратят становище със своите предложения и необходимостта от кадри в съответното професионално направление, от което имат нужда до края на месец декември до РУО-Хасково или чрез училищата да бъдат препратени заявките до Инспектората.“, добави Станчева.
Засега обаче в РУО-Хасково са постъпили едва няколко предложения.
От Хасковската търговско-промишлена палата са на мнение, че трябва да се организират срещи с работодатели от водещите браншове. Г-жа Виолета Желева е категорична, че трябва да се водят по-мащабни информационни кампании, където да се обсъжда необходимостта от кадри в определени сектори на регионалната икономика и възможностите на училищата за разкриване на нови паралелки, а също така и седмокласниците да получават по-обстойна информация за паралелките и направленията, в които могат да продължат образование. От РУО-Хасково смятат, че дуалното обучение е изключително полезно за учениците, но на територията на областта е все още на ниско равнище.