Областният управител на област Хасково Катя Панева се срещна с кмета на Харманли Мария Киркова по повод обекта „Изворът на Белоногата“


 

Областният управител на област Хасково Катя Панева проведе среща с кмета на Харманли Мария Киркова във връзка със състоянието на обекта „Изворът на Белоногата“, притежаващ статут на историческа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Тя се състоя в Общинска администрация-Харманли.

Повод за работната среща е писмо до министъра на културата Атанас Атанасов с копие до областния управител Катя Панева, което е изпратено от поетесата и общественик Светлана Николова от град Харманли. В сигнала се посочва, че плочата на Гергана, находяща се вляво от извора, е в лошо състояние и се руши.

 

Г-жа Мария Киркова каза на срещата, че от 6 г. комплекс „Изворът на Белоногата“ се поддържа, доколкото това е допустимо спрямо правомощията на кмета на общината, тъй като обектът не е в управление на общината. „Възстановени бяха стълбите и околното пространство в комплекса. Алеите се поддържат в добро състояние от служители на общинско предприятие.“, обясни г-жа Киркова.

 

Областният управител на област Хасково Катя Панева каза, че ще се срещне с министъра на културата Атанас Атанасов, за да обсъдят казуса, с оглед решаване на проблема в най-кратки срокове.

 

В община Харманли проблеми има и в сферата на здравеопазването, стана ясно в хода на работната среща. Липсата на лекари и медицински сестри е много сериозен проблем, който се задълбочава все повече.

Налице е проблем с качеството на питейната вода, както е в повечето общини на територията на област Хасково. И в Харманли водата е със съдържание на манган, макар и не в такива количества като в Свиленград, коментира още г-жа Киркова.