За ред в транспортната схема на Община Хасково настоява областният управител


Близо 5 години Община Хасково не е провела съответните процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП)  или Закона за концесиите (ЗК), касаещи условията за утвърждаване на общинска, областна и републиканска транспортна схема за обществени превози на пътници с автобуси. Това е и причината областният управител на Хасково Катя Панева да изпрати писмо до компетентните институции, с молба да извършат проверки. То е изпратено до Окръжна прокуратура – Хасково, Министерството на транспорта и съобщенията, Автомобилна администрация, Министерски съвет, Сметната палата, Агенция Държавна финансова инспекция, Агенция за обществени поръчки, Комисия за защита на конкуренцията и ОД на МВР - Хасково.

През 2017 г. са изтекли  договорите за обществен превоз на пътници по всички линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема, поради което Община Хасково е  отправила искане за издаване на решение за „спешна мярка“ за удължаване на договорите. Областният управител издава такава със срок на действие 1 година до провеждане на процедура по ЗОП или ЗК. За посочения период процедури не са проведени, поради което през 2018 г. от Община Хасково отново отправят искане за удължаване на срока и отново е издадено решение за „спешна мярка“ за срок от още 1 година, с което е изчерпана законовата  възможност за удължаване на срока като спешна мярка. 

Независимо от това постъпват поредни искания и са взети решения за “спешна мярка” – удължаване на няколко пъти от по 6 месеца в периода до средата на март 2022 г. На 14 март 2022 г. в Областна администрация – Хасково постъпва поредно писмо от кмета на община Хасково с искане за поредно удължаване на срока на договорите, въпреки изчерпаните възможности за удължаването му.

Общината е тази, която трябва да стартира процедурата за транспортната схема. И тя е таза, която ще носи отговорността, ако няма избрани по прозрачен и законен начин фирми, които да изпълняват услугата!

„Периодът на предходното удължаване изтича на 29 март 2022 г. Ще позволя удължаване с 4 месеца, макар това никак да не е редно, за да не оставя хората без транспорт. През този период Община Хасково има достатъчно време за провеждане на процедурата. Крайно необходимо е да го направи, тъй като в противен случай се нарушават основни принципи в законодателството, липсва прозрачност, ограничава се конкуренцията и се появяват обосновани съмнения, че се засяга общественият интерес”, коментира областният управител на Хасково Катя Панева.

Това е и причината тя да се обърне към компетентните институции, за да извършат проверка, да вземат отношение и в крайна сметка нещата да се развиват по законовия ред.

Категорична съм, че следващо удължаване на договорите от страна на областния управител няма да има. Надявам се да не се използват манипулативни методи, за да се предизвиква забавяне по процедурата, допълва още областният управител Катя Панева.