60-годишнина чества първият планетариум в България


60 години от откриването си чества първият планетариум в България. Той носи името на Джордано Бруно и се намира в Димитровград, където днес в зала „Гроссето“ се проведе форум и семинар-дискусия, на тема: „Планетариумите и обсерваториите в България, история и бъдеще“.

Поздравителни слова за годишнината и към участниците отправиха кметът на Димитровград Иво Димов, областният управител на Хасково Катя Панева, началникът на отдел Организационно-методическа дейност и контрол в Регионалното управление на образованието Иван Панайотов. Преди това директорът на Народна астрономическа обсерватория и планетариум (НАОП) „Джордано Бруно“ Димитър Кокотанеков също отправи приветствия, разказа историята за създаването на планетариума и последващите години на развитие.

На форума си дадоха среща известни физици и астрономи в България. Сред тях бяха проф. Евгени Семков – директор на Института по астрономия към БАН, доц. д-р Евгени Овчаров – ръководител на катедра „Астрономия“ във Физически факултет на Софийския университет, доц. д-р Сунай Ибрямов – катедра „Физика и астрономия“ във факултета по природни науки на Шуменския университет.

Сред гостите бяха още бившият директор на димитровградския планетариум Петър Тончев, директори на планетариуми от цялата страна, представители на образователни и културни институции.

12.05.2022