Областният съвет по превенция на домашното насилие в Хасково проведе заседание


Областният съвет по превенция на домашното насилие в област Хасково проведе заседание, организирано от Областна администрация – Хасково и фондация „Х&Д Джендър перспективи“. В него се включиха участници от различни неправителствени организации, адвокати, социални центрове, представители на ОД МВР – Хасково, Районен съд - Хасково,  Районна прокуратура – Хасково, на Регионалното управление на образованието, Община Хасково и  др.

Областният съвет се създава към Координационния механизъм за подкрепа на жертви на домашно насилие в област Хасково, който се създаде по изпълнен наскоро проект на фондация „Х&Д Джендър перспективи“, посочи областният управител на Хасково Катя Панева. С нейна заповед, след приключването на проекта Областният съвет по превенция на домашното насилие става постоянно действащ орган.

Днес ни обединява Координационният механизъм, който стартирахме като идея още преди две години и в началото на тази завършихме начинанието. Такъв механизъм вече е факт в област Хасково, която е една от първите, прилагащи го в страната, заяви при откриването на срещата Петя Петкова, управител на фондация „Х&Д Джендър перспективи“.

Доскоро темата за домашното насилие бе табу, но нещата започнаха коренно да се променят. Това става благодарение на взаимодействието между институциите и не на последно място, в училищната среда, коментира областният управител на Хасково Катя Панева.

Въпреки пандемията или може би заради нея, три пъти за миналата година се увеличи броят на хората, търсещи помощ от нас. От началото на тази до момента сме направили 167 социално-психологически и юридически консултации. Потърсили са ни 72 човека в приемните ни в Хасково, Димитровград и Свиленград. Подготвили сме 35 молби за защита към съответните съдилища. От началото на месец април до момента се наблюдава ръст на търсещите помощ в консултативните ни центрове, заяви Антония Филева - юрист във фондацията. Освен от областта, помощ при нас търсят и пострадали от домашно насилие и от други части на страната, тъй като повече от 10 години организацията ни е член на „Алианс за защита от  насилие, основано на пола“, допълни г-жа Филева.

На срещата бе подчертано, че от много години целта е всички услуги да се ръководят от един център. Амбицията е хората, които търсят помощ, да не се налага да ходят от институция на институция и да се почувстват защитени, за да продължат да го правят. 

Председател на създадения Областен съвет по превенция на домашното насилие в област Хасково е институцията на областния управител. Заместник-председатели са директорът на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" към Областна администрация – Хасково, както и представител от фондация „Х&Д Джендър перспективи“. Членове на Областния съвет към Координационния механизъм са представители на  организации и институции, подкрепили инициативата. Форматът е отворен и ще бъде допълнен с представители на различни държавни и общински институции, пряко свързани с темата.

На днешното заседание се обсъдиха конкретни случаи на домашно насилие от последните 6 месеца, като бяха коментирани действия за подобряване на взаимодействието между партньорите за положително приключване на казусите. Обсъдиха се още процедурата за работа на Координационния механизъм, предстоящи законови промени и какво ще се прави до края на годината.