275 изпълнители представят област Хасково на Националния събор на народното творчество в Копривщица


275 изпълнители (32 състава и индивидуални изпълнители), ще представят област Хасково на Националния събор за народно творчество, който ще се проведе в Копривщица на 5, 6 и 7 август 2022 г. Индивидуалните изпълнители са 10, ще бъдат представени 4 обичая, ще се изявят 1 разказвач на народни приказки, ще има 2 представяния на автентични народни носии, останалите са групи за автентичен фолклор и танци, представящи цялото разнообразие от песни, обичаи и носии на Област Хасково. Участието на изпълнителите от област Хасково, което ще продължи общо 4 часа и 6 минути, ще бъде в един от трите дни, което предстои да се посочи от организаторите на събора. По регламент, от 3 до 5 часа е продължителността на изявите за всяка една област от страната.

Националният събор в Копривщица се организира от Министерството на културата, Община Копривщица, областна администрация на Софийска област, Института за етнология и фолклористика с  Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН). Участници са носители и наследници (групови и индивидуални) на локалното нематериално културно наследство от всички области на страната, които представят местни традиции. Не се допускат до участие изпълнители, чийто репертоар се състои от произведения на обработения фолклор. Поощрява се издирването на местни, по-рядко изпълнявани песни. Не се препоръчва изпълнението на изключително популярни песни, както и на новосъздадени.

От 2016 г. Националният събор на народното творчество в Копривщица е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Той се провежда на всеки 5 години.  Последното издание трябваше да бъде през 2020 г., но бе отложено заради пандемията. Организаторите са решили да го проведат сега, което прави тазгодишното извънредно, като амбицията е да не се загуби част от нематериалното ни културно наследство.

По регламент, Областна администрация – Хасково организира регионална селекция, със съдействието на общините, регионалния център „Читалища“ и ИЕФЕМ – БАН, като определи и отговорник от администрацията. За селекцията те събраха информация от проведените фолклорни фестивали в региона -  „Китна Тракия пее и танцува“ - Хасково, „С песните на Кичка Савова“ – в свиленградското село Сладун, „Кехлибарен грозд“ – в любимешкото село Лозен, както и от народния събор „Света Троица“ в Тополовград. Последваха заявки от общините и по линия на читалищата. След това назначена комисия, с представители от ИЕФЕМ – БАН – доц. д-р Радка Братанова, Регионален исторически музей – Хасково – народния певец Тодор Кожухаров и председателя на регионалния център „Читалища“ – Александър Милушев, разгледа заявките. Отговорникът от страна на Областна администрация бе секретар на комисията, но без право на глас. 47 бяха подадените заявки, болшинството от които са групи за автентичен фолклор и народни обичаи. 6 от тях не преминаха селекцията, като сред причините е, че изявите им не са изцяло автентични. Впоследствие 10 от съставите се отказаха от участие, за да стане ясно, че общо 32 ще представят област Хасково.

Националният събор за народно творчество ще се проведе на 9 сцени в местността „Войводенец“ и 2 допълнителни в Копривщица. Разходите за транспорт и храна се поемат от участниците, организаторите са осигурили палатки на желаещите да останат на събора в дните на провеждането му.

Съставите, които ще представят област Хасково на Националния събор на народното творчество в Копривщица, може да видите във файла, по-долу.

Медийни партньори на събора са БНТ, БНР и БТА.