Областна аптечна карта ще бъде изготвена до октомври


В зала "Марица" се проведе заседание на Областната комисия, отговорна за разработването на Областна аптечна карта. Председател на комисията е областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов.

На срещата присъстваха д-р Станимира Тананова - директор на РЗИ - Хасково, представители на общините,  РЗОК,  Национална пациентска организация, Български фармацевтичен съюз и представители на Българска асоциация на помощник- фармацевтите.

Целта на изготвянето на Областната аптечна карта е да се заснеме актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности, както и да се определи броят на магистър фармацевтите.

    Областната аптечна карта ще съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити аптеки на територията на областта.

 

В момента тече процеса за изготвянето на Областната аптечната карта, която трябва да се изработи в тримесечен срок, като определения срок за приключване на Областната аптечна карта е месец октомври.

 

Д-р Станимира Тананова обясни методиката, по която ще бъде изготвена и разгледа приложенията и анкетните карти, свързани с дейността по попълването на Областната аптечна карта.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната аптечна карта. За изготвянето на Националната аптечна карта ще бъде назначена национална комисия, чийто председател ще е министъра на здравеопазването.

 

Д-р Тананова напомни, че данните трябва да бъдат попълнение до 15 септември и че анкетите карти за общините се попълват за всяко населено място.

Г-н Ангелов отправи апел към членовете на комисията да бъдат експедитивни, за да могат да бъдат спазени сроковете.

Г-жа Тананова обобщи, че информацията и приложенията относно Аптечните карти, могат да бъдат намерени и на сайта на Министерството на здравеопазването в раздел Заповеди, правилници и инструкции.