Г-н Красимир Ангелов подаде заявление за освобождаване от поста областен управител на област Хасково


 

Областният управител на област Хасково Красимир Ангелов подаде заявление до Министерски съвет за освобождаване от поста. Г-н Ангелов счита това за морален акт, тъй като не е назначен от настоящия кабинет.

Той благодари на всички служители на Областна администрация-Хасково за съвместната дейност и започналите инициативи за подобряване работата на администрацията и улесняване обслужването на гражданите, както и взаимодействието с общините и държавните институции.

„Надявам се, че на поста областен управител на област Хасково ще бъде назначен човек, който не се ръководи от тесни политически интереси, а да бъде воден от спазването на законите и равнопоставеността на частните и обществени субекти“, каза г-н Ангелов.