Областният управител на област Хасково Красимир Ангелов участва в конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“


 

 

Областният управител на област Хасково Красимир Ангелов участва в конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, който се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Основната цел на проекта е да предостави информация за политиката на сближаване и да потърси открит диалог за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз, за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.

Г-н Ангелов откри събитието и приветства организаторите и участниците. Той изнесе данни във връзка с Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г.

„Очаква се финансирането на политиката на кохезия на ЕС през 2021-2027 г. да подпомогне създаването на 1,3 милиона работни места и да увеличи БВП на ЕС средно с 0,5% до края на десетилетието и до 4% в някои държави членки. Освен това ще спомогне за предоставянето на много общи обществени блага, осигурявайки осезаеми и конкретни ползи за европейските граждани, региони и градове в държавите членки, сред които и Р България. Това са някои от заключенията в публикувания доклад за резултатите по политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. на ЕС, като се очаква тази политиката на сближаване да ангажира общ обем инвестиции от 545 милиарда евро през този период. Тези инвестиции ще насърчат трайно социално-икономическо сближаване, териториално сближаване, социална и приобщаваща Европа и плавен и справедлив зелен и цифров преход.“., коментира г-н Ангелов.

 „Хасково е важен за страната и Европа регион и при реализиране на очакваните резултатите, това ще доведе до разширяване на инвестициите и осигуряване на работни места в ключови за икономиката и търговия сектори.“, добави още областният управител.

Конференции по проекта „Европа в България: Общо бъдеще“ се провеждат в редица областни градове в страната.