Областният управител на област Хасково участва в семинар по проект за разработване на методи за производство, стандартизация и маркетинг, щадящи околната среда


Областният управител на област Хасково Красимир Ангелов и експерти от Областна администрация-Хасково присъстваха на семинар по проекта „Подобряване на търговската марка чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничния регион“ /Еnhancement of Business Branding through the Development of a Carbon Footprint Evaluation System in the cross border Area/. Той се проведе в Хасковската търговско-промишлена палата.

Бенефициери по проекта са SEVE – Асоциация на гръцките износители, HCCI Хасковска търговско-промишлена палата, ERFC – Европейска регионална рамка за сътрудничество.

Проектът цели да разработи нови и да подобри съществуващите методи за производство, стандартизация и маркетинг, щадящи околната среда, фокусирани върху намаляването на въглеродния отпечатък на всички етапи на производството, от производството до крайната точка на изхвърляне.

Лектори на семинара по проекта „Подобряване на търговската марка чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничния регион“ бяха арх. Ива Станишева и Асен Ненов. Те презентираха прилагането на съвременни методи в производството, стандартизацията и маркетинга, щадящи околната среда, фокусирани върху намаляването на въглеродния отпечатък на всички етапи на производството.

Проектът ще предостави на предприемачите рамка от специализирани знания и процеси, които ще подобрят конкурентоспособността на продуктите в трансграничния регион.