Областният управител на област Хасково присъства на подписването на споразумение между ХТПП и Палатата за търговия, промишленост, минното дело и селското стопанство на Умуахия, Република Нигерия


Областният управител на област Хасково Красимир Ангелов присъства на посрещането на председателя на Палатата за търговия, промишленост, минното дело и селското стопанство на Умуахия в Република Нигерия. Г-н Чиди Нкем-Арума посети Хасковска търговско-промишлена палата в Хасково във връзка с подписването на споразумение за сътрудничество между двете палати.

Председателят на Хасковска търговско-промишлена палата Янчо Янев каза, че със сключването на споразумението ще се задълбочат връзките между двете държави. Това ще допринесе за развитие на възможностите за бизнес сътрудничество. Г-н Чиди Нкем-Арума изрази своето удоволствие от това, че е гост на Хасковска търговско-промишлена палата и заяви, че в най-скоро време ще пристигне първата делегация от Република Нигерия.

Областният управител на област Хасково каза, че приветства такъв тип инициативи и това е начинът да се привлекат реални бизнесмени в региона и страната ни. Г-н Ангелов връчи протоколни подаръци на гостите.

Споразумението бе сключенo от председателя на Хасковска търговско-промишлена палата Янчо Янев. След това г-н Янев и г-н Чиди Нкем-Арума си размениха подаръци.