Четвърто заседание на Областния съвет за превенция на домашно насилие в област Хасково се проведе в зала „Марица“


Четвърто заседание на Областния съвет за превенция на домашно насилие в област Хасково се проведе в зала „Марица“ в Областна администрация Хасково по Координационния механизъм за подкрепа и помощ на жертвите на домашно насилие в област Хасково. То бе открито от представителите на фондация „Х&Д Джендър перспективи“.

На заседанието бяха обсъдени текущи въпроси, касаещи случаи на домашно насилие. Бяха споделени добри практики в областта от представителите на компетентните по темата институции.

Към фондация „Х&Д Джендър перспективи“ са подадени 83 случая на домашно насилие от началото на януари т.г. В Хасково са регистрирани 42 случая, като от съда са насочени четирима души, а от полицията 27. Едно лице е насочено от личния си лекар, а двама от Спешна помощ, трима от адвокатска колегия, а петима са от други институции. Издадени са 18 броя заповеди за защита, уточниха от фондацията.

Има 23 случая и 20 броя заповеди за защити на Районен съд - Хасково, сочат данните на РС - Хасково. 

В Димитровград са регистрирани 9 случая, насочени от полицията. Издадени са 7 заповеди за защита. 6 жени и 7 деца са преминали през Кризисния център в Димитровград.

В Свиленград има 6 случая. Потребителите са насочени от полицията, съда и ДСП. Издадени са 5 заповеди за защита.