В Областна администрация Хасково, се проведе първото регулярно заседание за годината на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково


Проведе се първото заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в зала ,,Марица”.
То бе открито от областния управител Гинка Райчева. Обсъдиха се и се приеха годишния доклад по безопасност на движението по пътищата, както и годишната план-програма.

Особено внимание се обърна на допълнителното обезопасяване на районите около детските градини и училищата. Продължава увеличението на броя детски площадки с пътна маркировка и знаци. Дадоха се предложения за още по-интензивно утвърждаване на връзката между родител, учител и дете, отнасяща се до безопасността по пътищата.

Относно обществения интерес, касаещ монтиране на светофарна уредба на път I-5, преобладаващото мнение и становище на главен инспектор Чобанов, началник на пътна полиция Хасково е изграждането на кръгово кръстовище на пътя Хасково – Димитровград при кръстовището с Ритейл парка и Бирената фабрика.