Държавният план-прием в VІІІ клас за учебната 2024-2025 г. в учебните заведения на територията на област Хасково ще бъде осъществен в 78 паралелки


Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково  проведе днес областният управител на област Хасково Гинка Райчева. На него бе разгледано и обсъдено предложение на РУО-Хасково за реализиране на държавния план-прием за учебната 2024-2025 година за учениците след V и VІІ клас. 

Впечатляваща бе презентацията на г-жа Дарина Станчева - Старши експерт по професионално образование и обучение в РУО, която предостави по най-достъпен начин информацията. ,,Всеки един от присъстващите, подкрепя твърдо развитието на българското образование и се надявам, че днешното решение ще бъде далновидно.”, добави още по темата г-жа Райчева.

Предложението e държавният план-прием в VІІІ в учебните заведения на територията на област Хасково да бъде осъществен в 78 паралелки. 31 от тях са профилирани, 46 са професионални и 1 задочна форма на обучение.

Предлагат се две нови паралелки в Хасковска област. Едната е в Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Димитровград и ако се съберат необходимият брой деца ще се учат Възобновяеми енергийни източници. Втората нова паралелка е Електронна търговия и тя евентуално ще е в Професионалната гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ в Харманли.

Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково дадоха своя положителен вот към тазгодишният план-прием.

Предстои то да бъде съгласувано с Министерството на образованието.