"Спорт за децата в свободното време"


Програма на Министерството на физическото възпитание и спорта

"Спорт за децата в свободното време"
Програма за осигуряване на безплатни спортни занимания на деца. Програмата е актуална от 01.02.2012 до 10.01.2013

Министърът на физическото възпитание и спорта  със  заповед № РД-09-19/19.01.2012 г. одобри 195 проекта и не одобри 136 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата „Спорт за децата в свободното време” за 2012 година.
От Област Хасково от подадени 20 проекта от спортните организации-одобрени 13, успеваемост 65% .Получените средства от спортните клубове са  на обща стойност 63 600лв.

Спортни клубове от Област Хасково получили финансиране от МФВС.
1.    СК по хокей на лед”Ледена сила”- гр.Хасково-7300лв.
2.    СК по джудо и джу-джуцо „Хасково”-гр.Хасково-400лв.
3.    СК по баскетбол ”Хасково”гр.Хасково—4600 лв.
4.    СК по бадминтон „Хасково” гр.Хасково -3700 лв.
5.    Клуб по аеробика „Мега спорт” гр.Хасково-5400 лв.
6.    СК по лека атлетика „Хеброс”- Харманли гр.Харманли-4000лв.
7.    СК по кану-каяк „Хеброс” гр. Харманли- 9500лв.
8.    СК по джудо „Джудо” гр.Тополовград -3500лв.
9.    СК по тенис на маса „Асара-08” Гр.Симеоновград—4600лв.
10.СК по кик-бокс „Тангра” гр.Свиленград-4000лв.
11.ФК „Димитровград-1947” гр.Димитровград-5000 лв.
12.СК по тенис на маса „Аста” гр.Димитровград- 4000лв.
13.СК по борба”Димитровград” гр.Димитровград -4000лв.


Гл.експерт на МФВС
За области Хасково и Кърджали
( Силвия Тенчева)