Информационна среща по проект "Насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия"


На информационната среща в Хасково, експертите на ИАНМСП ще информират представителите на бизнеса за възможностите и условията за участие на българските фирми в специализирани международни изложби, бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни, както и за предстоящите през годината обучителни семинари. На срещата ще бъде презентиран и Национален експортен портал www.export.government.bg, чрез който българските фирми получават адекватна и обективна информация за българските предприятия на чуждите пазари, създаване на он-лайн възможности за търсене на бизнес партньори, връзки към портали и база данни, подпомагащи намирането на доставчици, инвеститори и дистрибутори.
Сред реализираните дейности по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” от стартирането му през април 2010 г. до днес са национални участия в 65 международни панаира и специализирани изложби, в които своята продукция представиха 610 предприятия от различни браншове, проведени 7 търговски мисии в Германия, Испания, Финландия, Белгия, Виетнам, САЩ, Китай с участие на 97 предприятия от различни сектори.
Информационната среща е отворена за участие за всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

Моля, заповядайте!