В Областна администрация Хасково ще се проведе обучение за провеждането на предстоящия национален референдум


Областният управител на област Хасково вече даде началото на разяснителната кампания в региона с публикувания на 28 декември 2012г. в сайта на областната администрация Информационен лист.
Гласуването ще се проведе в избирателните секции на територията на страната, включително на дипломатическите и консулските представителства на Република България, по актуализирани списъци за изборите за народни представители. Право на глас имат всички граждани с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума. Избирателните списъци вече са публикувани в сайтовете на общините и са поставени на видни места, за да могат гражданите да проверят за несъответствия. Молби за отстраняване на грешки, вписване или дописване се подават до кмета на съответната община до 25-ти януари. При отказ, може да се обжалва пред Районния съд в двудневен срок. Съдът също се произнася в двудневен срок. Гласоподавателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, следва да подадат заявление до кмета не по-късно от 12 януари. Образци на заявления, разяснителна кампания, както и разяснения за начините за гласуване в дипломатическите и консулски представителства е предоставена в сайта на Централната избирателна комисия и Областна администрация Хасково и РИК.