Showing 41 - 60 of 87
#Title
 
41Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
42Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
43Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
44Заповед на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ
45Заповед на осн.чл.150 ЗУТ
46Заповед ОЕСУТРП
47ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
48Заповед Пожароопасен Сезон 2018
49Заповед пожароопасен сезон 2019
50Заповед пожароопасен сезон 2020
51Заповед пожароопасен сезон 2021
52Заповед РД-11-005
53Заповед РД-13-37 от 02.06.2021г.
54Заповед РД-13-85/02.06.2014г.
55Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
56Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
57Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
58Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
59Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
60Интегрирана информационна система на държавната администрация