Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева и началникът на отдел „Статистически изследвания-Хасково“ Светла Велева дискутираха въпроси относно преброяването на населението и жилищния фонд в България


Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева се срещна с началника на отдел „Статистически изследвания-Хасково“ към ТСБ-Юг към НСИ Светла Велева. На работната среща бяха обсъдени въпроси, свързани с предстоящата кампания по преброяване на населението и жилищния фонд в България.

Сформирана е временна областна преброителна комисия в област Хасково с председател г-жа Виолета Желева, както и временни преброителни общински комисии на територията на общините в региона.

През този и следващия месец предстои да бъдат транспортирани всички преброителни материали по общините в областта. Срокът е от 15 юли до 15 август. Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева обсъди с г-жа Велева организационния план за дейностите по подготовката на предстоящата кампания. Те дискутираха приемането и предаването на преброителните книжа по график на общините.

920 заявления са подадени за преброители и контрольори в областта. Достатъчен брой лица са кандидатствали за контрольори. Дефицит на преброители обаче е отчетен в две общини. В община Хасково има недостиг на около 40 лица. Същото толкова преброители липсват в община Димитровград. „Все още има възможност желаещите да подават заявления в деловодствата на общинските администрации в Хасково и Димитровград. Преброителите ще бъдат проверявани за чисто съдебно минало, а след това ще преминат обучение. Обучението ще се извършва от наши служители от 25 август до 3 септември по места. Общините осигуриха зали, където то да се осъществи.“, обясни началникът на отдел „Статистически изследвания-Хасково“ към ТСБ-Юг Светла Велева.

Преброяването на населението и жилищния фонд в България ще стартира на 7 септември онлайн и ще продължи до 17 септември. Ще бъде проведена медийна кампания, целяща да популяризира предстоящото електронно преброяване като се очаква то да бъде предпочетено предвид епидемиологичната обстановка.

От 18 септември ще започне преброяването на терен. То трябва да приключи до 3 октомври.