13,74 процента е избирателната активност в област Хасково към 11 ч.


13,74 процента е избирателната активност в област Хасково към 11 ч. Гласувалите избиратели са 31606. Броят на секциите в региона е 484. Общо 229984 са гласоподавателите.

В 32-а СИК в община Димитровград преминаха на хартиени бюлетини поради технически проблем с машините. Същото се отнася и за 86-а СИК.

 

 

ОБЛАСТ ХАСКОВО
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г. 
Област Хасково Брой секции Брой избиратели Брой гласували избиратели
към 11.00 ч.  избир. активност %  към 16.00 ч.  избир. активност %  към 20.00 ч.  избир. активност % 
Димитровград 91 47349 5762 12,17 0 0,00 0 0,00
Ивайловград 25 6357 1068 16,80 0 0,00 0 0,00
Любимец 20 7856 1629 20,74 0 0,00 0 0,00
Маджарово 15 3015 540 17,91 0 0,00 0 0,00
Минерални бани  21 6834 1610 23,56 0 0,00 0 0,00
Свиленград 43 18907 3112 16,46 0 0,00 0 0,00
Симеоновград 16 6971 1011 14,50 0 0,00 0 0,00
Стамболово  30 12255 1823 14,88 0 0,00 0 0,00
Тополовград 24 8757 1491 17,03 0 0,00 0 0,00
Харманли 45 21642 2728 12,61 0 0,00 0 0,00
Хасково 154 90041 10832 12,03 0 0,00 0 0,00
ОБЩО: 484 229984 31606 13,74 0 0,00 0 0,00