Областният управител осигури финансиране за погасяване на задълженията на ВиК-Хасково към доставчика на ел. енергия и Басейнова дирекция


 

Получени са писма от ЕВН до областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов, МРРБ, ВиК холдинг и община Хасково, в които се посочва, че доставчикът на ел. енергия от свободния пазар иска да преустанови подаването на ел. енергия за неизплатени задължения. Това застрашава водоподаването на гр. Хасково.

В тази връзка областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов проведе разговори с министъра на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р Виолета Комитова като детайлно бяха обсъдени проблемите във ВиК сектора в област Хасково, които стоят неразрешени от години и които се осветлиха през последните месеци. Отделно бе проведен разговор с ръководството на ВиК холдинга, където отново бе обсъдена ситуацията с кризата във ВиК сектора.

В резултат на тези разговори беше поет ангажимент за осигуряване на финансиране за погасяване на задълженията към доставчика на ел. енергия и Басейнова дирекция на обща стойност около 3 300 000 лв., за да не бъде застрашено водоподаването в гр. Хасково.

Това е поредният пример за неизпълнение на финансовите задължения на ВиК дружеството към доставчици и Басейнова дирекция. Задължението към доставчика на ел. енергия към 31.12.2020 г. е 1 230 000 лв., а  към 30.06.2021 г. е 1 800 000 лв. Задължението към Басейнова дирекция към края на 2020 г. е около 1 000 000 лв.

Бе проведен и разговор с кмета на община Хасково Станислав Дечев във връзка с изготвянето на заповед за съвместни проверки относно ограничаване на ползването на питейни води за поливни и други цели.