Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов и заместник областният управител Мартин Узунов участваха в работна среща с ръководството на МВР и с областните управители на Ямбол и Бургас


 

Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов и заместник областният управител Мартин Узунов участваха в работна среща, на която присъстваха заместник министрите на МВР Емил Ганчев и Венцислав Катинов, главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров, директорът на главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Деян Моллов, областните управители на Ямбол и Бургас - Георги Чалъков и проф. д.н. Мария Нейкова, директорите на областни дирекции Ямбол и Хасково и РДГП - Елхово. Тя се проведе в сградата на Областна администрация-Ямбол във връзка със стартиралите дейности за усилване на охраната на българо-турската граница и ангажиментите на всички институции.

В хода на работната среща областните управители запознаха присъстващите с актуалното състояние на граничното съоръжение, компрометираните участъци и отправените от тяхна страна искания за получаване на финансови средства за ежегодна поддръжка на съоръжението, които към този момент не са удовлетворени. Обсъдиха се и възможностите за подобряване на взаимодействието по отношение на стопанисване на изграденото съоръжение и наличната пътна инфраструктура между МВР, в частност „Гранична полиция“ и областните управители. Те изразиха желание изграденото временно възпрепятстващо съоръжение да бъде предадено за стопанисване на „Гранична полиция“, предвид това, че са крайни ползватели и имат възможност за постоянно наблюдение и оценка за състоянието на обекта.

С оглед намирането на най-рационално становище в интерес на държавата, зам.- министър Ганчев предложи областните управители в най-кратки срокове да изготвят и предоставят в Министерството на вътрешните работи анализ за моментното състояние, направените разходи, исканите средства и извършените дейности по поддръжка.

Участниците единодушното се обединиха около решението в краткосрочен план да се предприемат действия за срочно отстраняване на компрометираните участъци, поддръжката на съоръжението и изготвянето на пътни карти на прилежащата инфраструктурна мрежа.

 „Идеята на срещата беше всички заедно да говорим по актуалното състояние и какво още е нужно да направим за доброто поддържане на съоръжението. В крайна сметка, както отбеляза зам.-министър Ганчев, трябва да намерим най-рационалното решение, което да е в интерес на държавата.“, заключи областният управител на област Ямбол Георги Чалъков.