РЗИ-Хасково извърши 486 проверки относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково


РЗИ-Хасково предостави информация за извършените проверки за периода 30.08.2021 г. - 05.09.2021 г. относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково. Те са проведени във връзка с изпълнение на съвместна заповед на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите, както и с решение от заседание на ОКЗ от 09.08.2021 г.

 

      Общо извършени проверки – 486 бр.

Проверени са:

  • заведения за обществено хранене – 44 бр.;
  • търговски обекти – 206 бр.;
  • нощни заведения – 33 бр.;
  • обекти с обществено предназначение – 143 бр.;
  • други обекти /бензиностанции, администрации, производствени обекти/ - 59 бр.;
  • лечебни заведения и аптеки – 1 бр.

    Извършени са 37 бр. проверки от общинските администрации в общините Маджарово, Тополовград, Симеоновград и Хасково.

   От всички извършени проверки 36 бр. са съвместни. Те са извършени от РЗИ и ОД на МВР.

  Връчени са 5 бр. предписания.