Заместник областният управител Виолета Желева oбсъди възможности за допълнителна подкрепа на деца и семейства от уязвими групи


Бяха обсъдени възможности за допълнителна подкрепа на деца и семейства от уязвими групи на заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация за област Хасково. То бе водено от заместник областния управител Виолета Желева в зала „Марица“ на Областна администрация-Хасково.

Бе представена работата на ОКМД през 2021 г. в региона от Малина Славова, която е координатор. На срещата присъства и Кремена Стоянова, национален експерт „Детски политики“ в сдружение „Надежда и домове за децата - клон България“.

„В рамките на пет години сме подпомогнали 81 деца. Това са деца със семейства. Понякога купуваме хранителни продукти за цялото семейство. В други случаи сме плащали сметката за ток или наема на жилището, в което живеят. По този начин се подпомага цялото семейство.“, каза на заседанието Малина Славова, координатор на ОКМД.

64 деца са останали по домовете си, благодарение на навремената финансова помощ, която са получили семействата. „Това е превенция от изоставяне, тъй като родителите са имали намерение да оставят детето си в социална институция или социалните работници са решили, че има голяма опасност за здравето на детето. Ние сме се отзовавали на всички случаи, които до момента са постъпили в ОКМД.“, допълни Славова.

Досега има 3 случая по реинтеграция при биологичното семейство. Единият случай е на дете, което е било изведено в институция, а впоследствие е върнато на семейството. През периода екипите от ОКМД са подкрепили настаняването на 10 деца в приемни семейства.

Участниците в заседанието обсъдиха и състоянието на услугите за деца от уязвими групи на територията на област Хасково, както и възможности за допълнителна подкрепа на тях и техните семейства през предстоящия зимен период и в обстановката на Ковид-19.

„Основната цел на Областния координационен механизъм по деинституционализация е да подобрява взаимодействието между гражданския сектор, регионалните и общински структури. Затова се радвам, че на днешната среща успяхме да възобновим и да развием дейностите по него. Смятаме да разширим партньорствата си и с други организации за подкрепа и помощ на пострадали деца от домашно насилие.“, каза още г-жа Желева.