Откриха Център за временно настаняване в Димитровград, зам. областният управител Виолета Желева приветства начинанието


Заместник областният управител Виолета Желева приветства гостите на церемония днес по откриването на Център за временно настаняване в Димитровград. Г-жа Желева подчерта важността на напълно новата за общината услуга, която ще предостави близка до семейната грижа на лица, които са временно или трайно лишени от дом. Центърът има капацитет за 20 потребители и е финансиран по ОП „Региони в растеж“ на стойност 626 769 лв., от които 532 753 лв. европейски средства.

Освен на бездомните лица,  центърът ще предоставя комплекс от социални услуги и за жертви на трафик, насилие и други форми на експлоатация, хора, изложени на риск от бедност и социално изключване, с различни форми на зависимости, жертви на измами и др.

За създаването на центъра е извършено преустройство на бивше общежитие на химически техникум „Проф. д-р Асен Златаров“ в Димитровград. На церемонията днес присъстваха кмета на общината Иво Димов и Красимира Бонева, ръководител на проекта.

 

снимките са предоставени любезно от Haskovo.net