Полезни връзки за граждани на Украйна, на територията на област Хасково


В тази публикация е споделена полезна информация за лица, напуснали Украйна, вследствие на военния конфликт. Тя ще бъде допълвана и актуализирана, при необходимост:

Пунктове за получаване на временна закрила:

РПУ – Хасково (Паспортна служба)

РПУ – Свиленград

https://www.mvr.bg/haskovo

РПЦ - Харманли

https://www.aref.government.bg/bg/node/206

За получаване на социални помощи и услуги – Регионална дирекция за социално подпомагане:

https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

За изясняване на въпроси от здравно естество – Регионална здравна инспекция (РЗИ):

https://www.rzi-haskovo.org/

За въпроси, свързани с образованието и легализацията на дипломите – Регионално управление на образованието:

https://www.ruo-haskovo.bg/news

Препоръки относно търсене на работа – Регионална служба по заетостта:

https://www.az.government.bg/bg/competitions/spisak-dopusnati-i-nedopusnati-do-konkurs-direktor-drsz-haskovo/

За безплатна правна помощ на пристигащи от Украйна граждани, Адвокатска колегия – Хасково, тел. 0884 42 62 72

http://hslaw.bg/ukraine

За различни видове дарения, БЧК – Хасково:

https://www.redcross.bg/contacts/contact2/haskovo

За контакти в Областна администрация – Хасково, тел. 0886 62 26 77.

За контакти с доброволци: 0887 32 32 52, 0877 00 39 54.

Група във Фейсбук: Помощ за украинските бежанци Област ХАСКОВО:

https://www.facebook.com/groups/5314134851944214

Информация има още в Националния портал за хората, засегнати от войната в Украйна“:

https://ukraine.gov.bg/bg/#