Иновативни практики, миграция и мобилност обсъдиха на Кръгла маса в Харманли


„Местно развитие и иновативни практики на миграция, мобилност, интеграция и включване“ бе темата на Кръгла маса, организирана днес в Културния център на Харманли, като част от европейския проект MATILDE. Сред официалните гости бе областният управител на Хасково Катя Панева, която приветства участниците. Ръководител на проекта от българскас страна е проф. Анна Кръстева, която води и днешния форум.

Трябва заедно да потърсим добрите практики, за да открием най-правилните формули за интеграция в обществото на идващите нови хора във всеки един регион. В този процес трябва да участват всяка една община, населено място, институции, бизнес, граждани. Те трябва да действат като скачени съдове и да имат добра комуникация, каза Катя Панева.

Областният управител на Хасково даде пример с работата на Кризисния областен център, координиращ настаняването на идващи от Украйна граждани и всички останали последващи дейности, като осигуряване на достъп до детска градина, училище, здравеопазване, социални придобивки, пазар на труда. Катя Панева даде и за пример община Харманли, която от години има натрупан опит с бежанците, който може и трябва да бъде използван.

Няколко бяха модулите на днешната Кръгла маса, с акценти проблемите на отдалечените региони, възможните практики на включване, образователните интеркултурни дейности, здравните политики и др. Много от участниците дадоха реални примери на социално включване от своята сфера. Сред тях бяха  представители на РПЦ - Харманли, Държавна агенция за бежанците, училища, кметове на населени места, неправителствени организации, бизнес, медии.

След кръглата маса бе предвидена културна програма. Хайри Хамдан и Светлана Николова, носители на множество национални и международни награди, ще представят „Поезията – мост между културите“, ще бъде открита и фотографската изложба „Лицата на разнообразието“ на Иван Атанасов (Sakarnews) и Ванина Нинова (MATILDE).

Интеркултурната програма ще продължи на 15 април с инициативата „Интеркултурни градини като зелени мостове“, исторически разказ за архитектурното съкровище на Харманли – Гърбавия мост на р. Олудере, поетичен рецитал на Извора на Белоногата.