Инструменти за по-успешен туристически бизнес дискутират на среща в Областна администрация – Хасково


Домакин на двудневна работна среща с представители на туристическия бизнес е на 17 и 18 май Областна администрация – Хасково. Темата на открития днес в зала „Марица“ форум е: Електронен маркетинг и електронни инструменти за по-успешен туристически бизнес“. Той е организиран от Регионалната туристическа асоциация „Родопи“, в изпълнение на проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничния район“,  с акроним „SMS-CBA”.

Встъпителни думи за инициативата изложи Таня Марева, представител на асоциация „Родопи“, а подробности представи Георги Пампоров – ръководител на проекта от българска страна.

Проектът „SMS-CBA” е съфинансиран oт Eвpoпeйcĸия фoнд зa peгиoнaлнo paзвитиe (EФPP) и oт нaциoнaлнитe фoндoвe нa cтpaнитe, yчacтвaщи в Πpoгpaмaтa зa трансгранично cътpyдничecтвo ІNТЕRRЕG V-А „Гъpция-Бългapия 2014-2020“. Той се изпълнява от 7 партньора от трансграничния район на Република България и Република Гърция, сред които публични и неправителствени организации от двете страни. Водещият партньор е Регион „Източна Македония и Тракия“, Гърция, а от българска страна, освен РТАР „Родопи“, партньори  са  Областните администрации на  Хасково, Кърджали и Смолян.

Най-съществената ни амбиция е да създадем обемен туристически портал, който да включва цялата информация за туризма в трансграничния район. Идеята ни е да надградим предходни проекти и да потърсим устойчивост, която да бъде поддържана от трите български областни администрации, както и от гръцка страна, обясни Георги Пампоров.

Голяма част от Хасково е извън Родопите, но фокусът ни е върху планинския туризъм, както и върху потенциала на природните ресурси. Една от основните цели е да установим трайно партньорство между Гърция и България по отношение на информираността за състоянието на туризма, за предлаганите услуги, за популяризирането им. Атракциите в района са до голяма степен познати на туристическия бизнес, но можем да откроим емблематичните, да ги направим по-достъпни и да привлечем потенциални потребители, включително от други страни, допълни още Пампоров.

Проектът предвижда още разработване на Маркетингов план и създаване на разпознаваеми маркетингови продукти, чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в процеса на промотиране, бе подчертано на работната среща. В обсъждането са включени следните теми:

- Електронен маркетинг в туристическия бизнес;

- Електронни инструменти за колективен маркетинг, създадени чрез проекта и мотивиране на бизнеса за тяхното използване и разпространение; 

- Резултати от проведено социологическото проучване за нагласите, очакванията и предпочитанията на туристите в трансграничния родопски район.

- Актуално състояние на туристическия бизнес в района на административните области Смолян, Кърджали и Хасково.

17.05.2022