Свика се Областния съвет за развитие на област Хасково


 

На 26.03.24г от 11ч в Зала Марица на Областна администрация Хасково се свика Областния съвет за развитие на област Хасково

Срещата се откри от областният управител на област Хасково Гинка Райчева.


Присъстваха кметове, представители на общинските съвети, работодатели и синдикати.


На срещата се представи, обсъди и съгласува Областната стратегиа за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Хасково за 2023г- 2024г.