Процедури по ЗОП

НомерЗаглавие
76 / 17.03.20201/2020 Доставка на гориво за автомобили
75 / 24.09.20192/2019 Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково
74 / 16.05.20191/2019 Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково - прекратена
57 / 02.08.20181/2018 Доставка на гориво за автомобили
56 / 18.01.2017Доставка на дизелово гориво за отопление
55 / 03.12.2015Доставка на дизелово гориво и бензин за автомобилите, собственост на Областна администрация – Хасково чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти, за срок от 2 години
58 / 09.08.2015Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево, област Хасково. Съществуващо положение: Сграда №29 се намира в югоизточния край на имота на ГКПП”Капитан Андреево