Showing 1 - 11 of 11
#Title
 
1Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
2Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
3Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
4Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
5Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
6Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
7Проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.
8Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
9Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
10Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград
11Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли