Showing 41 - 60 of 87
#Title
 
41Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
42З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.
43Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.
44Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.
45 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.
46Интегрирана информационна система на държавната администрация
47З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.
48З А П О В Е Д № РД-13-25/21.04.2015г.ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.
49Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”
50Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
51 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
52Съгласно чл.10, ал.2 и ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК
53Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево
54Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове
55Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.
56ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
57ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.
58П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)
59Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
60Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите