Заместник областен управител


 Митко Петров е магистър по Маркетинг от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Бил е заместник областен управител в последния кабинет на министър-председателя Бойко Борисов.

Избиран е два пъти за общински съветник в ОбС-Хасково. Има опит като началник отдел в Общинска администрация Хасково.

Г-н Петров притежава 10-годишен професионален опит и в търговския отдел на „Загорка“ АД.

 


Контакти:

 Телефон:

Телефон: +359 38 608 059

факс: +359 38 608 050

  E-mail: