Показване 1 - 20 от 95
#Заглавие
 
1Областната комисия, отговорна за разработването на Областна аптечна карта
2Всеки, който има интерес към мерките за енергийна ефективност, да се обръща към местната власт
3Частично бедствено положение на територията на област Хасково за общините Свиленград и Тополовград
4Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за Народни представители на 02.10.2022г
5Обяваване на бедствено положение в общините Любимец, Свиленград и Харманли
6Областният управител на област Хасково насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции
7Заповед за забрана обработката на пасища, в сила от 21.07 до 15.09.2022 г.
8Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари с № ОМП-02-1/31.03.2022 год
9Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2022
10Заповед № ДС-06-42/17.09.2021г. за определяне СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП “НКЖИ”, актуван с АЧДС № 7252/27.04.2018г.
11Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
12Заповед за забрана обработката на пасища
13Заповед РД-13-37 от 02.06.2021г.
14Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
15Заповед пожароопасен сезон 2021
16Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
17Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
18Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"
19Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2020/2021
20Областният управител удължи срока на бедственото положение в общините Харманли, Хасково, Димитровград, Тополовград и Свиленград