Показване 1 - 20 от 100
#Заглавие
 
1Определяне на пожароопасният сезон в горките територии на Област Хасково
2ГРАФИК № 4 за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях, намиращи се на територията на област Хасково в периода от 20.03.2023г. до 20.04.2023г.
3График 3 за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях
4Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
5Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на комбинираната система за отопление и охлаждане за сградата на Областна администрация, изпълнена по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“
6Областната комисия, отговорна за разработването на Областна аптечна карта
7Всеки, който има интерес към мерките за енергийна ефективност, да се обръща към местната власт
8Частично бедствено положение на територията на област Хасково за общините Свиленград и Тополовград
9Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за Народни представители на 02.10.2022г
10Обяваване на бедствено положение в общините Любимец, Свиленград и Харманли
11Областният управител на област Хасково насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции
12Заповед за забрана обработката на пасища, в сила от 21.07 до 15.09.2022 г.
13Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари с № ОМП-02-1/31.03.2022 год
14Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2022
15Заповед № ДС-06-42/17.09.2021г. за определяне СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП “НКЖИ”, актуван с АЧДС № 7252/27.04.2018г.
16Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
17Заповед за забрана обработката на пасища
18Заповед РД-13-37 от 02.06.2021г.
19Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
20Заповед пожароопасен сезон 2021