Показване 1 - 20 от 83
#Заглавие
 
1Заповед пожароопасен сезон 2021
2Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
3Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
4Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"
5График N1 за обследване и класификация на язовири
6Областният управител удължи срока на бедственото положение в общините Харманли, Хасково, Димитровград, Тополовград и Свиленград
7Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград
8Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
9Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
10Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
11Заповед пожароопасен сезон 2020
12Заповед пожароопасен сезон 2019
13 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СПРАВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019-2021Г.
14Заповед Пожароопасен Сезон 2018
15Анкетен формуляр
16ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
17Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
18З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
19З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
20Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите