Харта на клиента


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО,

чрез тази Харта поема ангажимента да спазва обявените стандарти за качество на административното обслужване

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

►  Лесен достъп и удобства  в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Паркиране

 1. два платени паркинга в непосредствена близост до административната сграда на Областна администрация Хасково

Удобно работно време

 1. от 09:00 до 17:30 часа, без прекъсване

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране

 1. гише за заявяване и получаване на документи
 2. информация за услугите

За клиенти със специфични потребности

 1. ЦАО е на партерния етаж в сградата на ОА Хасково
 2. място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.
 3. нашите служители ще окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО

В ЦАО на Ваше разположение са

 1. столове, маси и пособия за попълване на документи
 2. питейна вода и възможност за ползване на тоалетна 
 3. безплатен интернет, компютър и възможност за сканиране копиране и принтиране, осигурявани чрез служителя в ЦАО

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

 1. любезно, с лично отношение, уважение и търпение
 2. при спазване на конфиденциалност

Информация за услугите ни ще намерите

 1. на интернет страницата ни
 2. на табло във фоайето на сградата
 3. в Административния регистър и на страницата на ДАЕУ, при заявяване и заплащане на услуги по електронен път
 4. на хартиен носител: на гишето, по видове услуги, с лесни и опростени образци

Съдействие на място в ЦАО ще получите от

 1. нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
 1. Ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
 2. Ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването

Официална интернет страница на ОА - Хасково

 1. На интернет страницата ни с адрес: www.hs.government.bg ще откриете информация за нашите активности
 2. В секция „Деловодна справка“ може да следите на какъв етап са подадените от Вас преписки
 3. Можете да зададете въпрос: ще Ви отговорим и ще публикуваме отговора
 4. В секция «Анкети», можете да дадете Вашата оценка за административното обслужване в ОА – Хасково, която е важна за нас и ще послужи при предприемане на мерки за подобряването му

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 1. за устни запитвания на място или по телефона - на момента
 2. ако е необходима допълнителна проверка - в рамките на 20 минути
 3. за писмени запитвания - в рамките на 3 (три) работни дни

Бързо обслужване

в рамките на 20 минути: 

 1. ще приемем Вашите документи
 2. ще Ви предоставим готовите документи 
 3. ако е необходимо, ще извършим и консултация с експерт по услугата

Ще ви обслужим само на едно гише

в ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 1. да посещавате повече от едно гише
 2. да посещавате два пъти едно и също гише

Ще Ви предоставим услугата веднага, когато

 1. заявлението съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи и/или е въз основа на общо или служебно известни факти или законови презумпции
 2. естеството на услугата го позволява

Ще Ви уведомим за готовия резултат от услугата

 1. когато документът Ви е готов, включително предсрочно, ще Ви уведомим на посочени от Вас координати – телефон, електронна поща

 

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

  На място в ЦАО

 

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 1. обърнете се към служителите ни в ЦАО
 2. поискайте да Ви насочат и свържат

 с експерта по казуса

 1. при необходимост, обърнете се

към директора на дирекция АПОФУС

 

 Пишете ни

 

Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

 1. 6300, гр. Хасково, пл. „Свобода“

№ 5, Областна администрация Хасково

 1. oblast@hs.government.bg
 2. в обозначената кутия в ЦАО

 Обадете ни се

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

 1. ЦАО: 038/608042
 2. Директор на дирекция АПОФУС:
 3.  038/608040

 Информация за вашата удовлетвореност

Всяка година, до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите  публикуван

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността

на  потребителите:

 1. получената и анализирана информация

от Вашата обратна връзка

 1. резултатите от измерването на

удовлетвореността Ви

 1. предприетите от нас действия подобряване за качеството на обслужване

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!