Указател на териториалните звена на изпълнителната власт в област Хасково


КОНТАКТИ -  ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Актуализирано към дата: 11.05.2022 г.

Организация

Длъжност

Адрес

Телефон

Факс

Email

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1„В и К“ ЕООД Хасково

Управител

Гр. Хасково, ул. „Сакар“ № 2

038/50 16 10

 

office@ vik.haskovo.com

2.„В и К“ ООД Димитровград

Управител

Гр. Димитровград, ул. „Захари Зограф“ № 36

0391/6 18 72

0391/6 18 74

vikdg@ dimitrovgrad.com

3.“В и К” ЕООД Стамболово

Управител

с. Стамболово, сградата на общината; стая 14

03721/23 82

vik_stambolovo @mail.bg

4.РДНСК – РО „НСК“ Хасково

Началник

гр. Хасково, ул. “Ивайло“ №1

038/624988

038/62 49 88

rdnsk_haskovo

5.ТЗ „ГРАО“ Хасково

Ръководител

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет.3 стая 96

038/66 48 05

hs@ grao.government.bg

6.Служба по геодезия, картография и кадастър

Началник

гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски“ № 26 ет. 3

038/ 66 50 81

038/66 50 81

haskovo@ cadastre.bg

7.Областно пътно управление Хасково

Директор

гр. Хасково, бул. „Съединение“ №38

038/62 40 37

038/66 36 31

prrp_haskovo@ abv.bg

Министерство на финансите

1.ТД “НАП“ Офис Хасково

Директор

Гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2

038/60 92 20

038/66 21 85

td_haskovo@ ro26.nra.bg

2.АДФИ ИРМ - ХАСКОВО

Финансови инспектори

гр. Хасково, бул. „Съединение“ №28

d.milev@adfi.minfin.bg

3.Митническо бюро Свиленград

Началник

гр. Свиленград, кв. „Кап. Петко Войвода“, ул. „Асен Илиев“ №1

0379/7 33 67

0379/7 33 67

MB.Svilengrad@customs.bg

4.Митническо бюро Хасково

Началник

гр. Хасково, бул. „ Съединение“ №78

038/62 40 19 038/62 27 34 MB.Haskovo@customs.bg

5. ТД Митница Бургас

и.д. зам.- началник

гр. Свиленград, кв. „Кап. Петко Войвода“, ул. „Асен Илиев“ №1

0379/7 30 00 - -

6. Митнически пункт „Капитан Андреево“

и.д.началник

с. Капитан Андреево, 6530 МП Капитан Андреево

0397/7 18 37, 0379/7 12 43, 0379/7 15 97 0379/7 15 97 mu1015.delovodstvo@customs.bg

7. Митнически пункт ЖП гара Свиленград

и.д началнник

гр. Свиленград, кв. „Кап. Петко Войвода“, ул. „Асен Илиев“ №1

0379/73426
0397/73450
  mu1014@customs.bg

8.Български пощи

началник

ул.„Добруджа“ 14, 6300 Воеводски, Хасково

038 / 60 65 34   Vachka.Ivanova@BGPOST.BG

Министерство на икономиката и енергетиката

1.„Комисия за защита на потребителите“ РД – Пловдив, Звено Хасково

Гл. инспектор

гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет. 3

038/66 13 93

haskovo@kzp.bg

2.ГД „Метрологичен надзор“ – РО Пловдив

Главен инспектор

гр. Хасково, ул. „Панорама“ № 2

038/ 62 43 95

038/66 48 86

mn.haskovo@damtn.government.bg

metrolog@abv.bg

3.ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ – РО Хасково

Главен инспектор

гр. Хасково, бул. „България“ № 152

038/62 40 57, 0877064659

038/62 26 72

idtnhs@abv.bg

4. Дирекция ЕФК към Министерство на икономиката, регионален сектор към отдел „Изпълнение на проекти“ – Стара Загора

Началник регионален сектор

гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108

042/65 00 40

m.koeva

5. ГД "Контрол на качестватото на течните горива" Отдел "Надзор на качеството на течните горива"-гр. София, Офис Хасково

 

гр. Хасково, ул. "Панорама" №2

038/66 48 90    

Министерство на труда и социалната политика

1.РД „Социално подпомагане“ – Хасково

Директор

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ № 2 ет. 4

038/62 22 89

038/62 46 43

rdsp_hs@mbox.contact.bg

2.Дирекция „СП“ – Хасково

Директор

Гр. Хасково, ул.“П. Евтимий“ №2 ет.1

038/62 41 92

038/66 03 49

dsp_haskovo@asp.government.bg

3.

Дирекция „СП“ – Димитровград

Директор

Гр. Димитровград, ул.“Цар Борис І“ №1

0391/64 485

0391/66 789

dsp_dimitrovgrad

4.Дирекция „СП“ – Харманли

Директор

Гр. Харманли, ул. „Иван Вазов“ №46 А

0373/87 092

0373/82 501

dsp_harmanli

5.Дирекция „СП“ – Свиленград

Директор

Гр. Свиленград, ул.“Бурденис“ №2

0379/71 639

0379/71 644

ossp_sw@abv.bg

6.Дирекция „СП“ – Тополовград

Директор

Гр. Тополовград, ул.“Иван Вазов“ №2 А

0470/54 170

dsp_topgrad@abv.bg

7.Дирекция „СП“ – Ивайловград

Директор

Гр.Ивайловград, ул.България  №56

 

03661/61 05

dsp_iv@ins.bg,

dsp_ivg@mail.bg

8.Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Хасково

Директор

Гр. Хасково, пл. “Градска болница“ №3

038/66 19 02

038/66 19 01

DRSZ900

9.Дирекция „Бюро по труда“ - Хасково

Директор

Гр. Хасково, пл. “Градска болница“ №3

038 607205

0882 824 795

bt915

10.Дирекция „Бюро по труда“– Димитровград

Директор

Гр. Димитровград, пл. „България“ №1

0391 63626

0882 824 761

dbt903

11.Дирекция „Бюро по труда“ – Харманли

Директор

Гр. Харманли, ул.“Ханска“ №3

0373/83 529

0882/82 47 73

bt914

12.Дирекция „Бюро по труда“ - Свиленград

Директор

Гр. Свиленград, ул. „Гоце Делчев“ №6

0379/71 367

0882/82 47 30

bt911

13.Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково

Директор

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ № 2 ет. 1

038/66 48 51

doit_haskovo

14.Д „Европейски фондове, международни програми и проекти“

Главен

Експерт

Старши Експерт

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ № 2 ет. 3 стая №159

0882 005 219
0882 824 818

Vanya.stambolova@mlsp.government.bg

phare-hs@mlsp.government.bg

Министерство на околната среда и водите

1.РИОСВ – Хасково

Директор

Гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №14

038/66 46 08

0887 21 04 71

038/60 16 11

riosv_hs

2.„Басейнова дирекция“ – Пловдив, РБ - Хасково

Главен експерт

Младши експерт

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет.3

038/66 21 30

bd_haskovo@abv.bg

Министерство на земеделието и храните

1.ОД „Държавен фонд земеделие“ - Хасково

Вр. И.Д Директор

 

Гр. Хасково, ул. „Панорама“ 7

038/60 37 77

038/60 37 11

haskovo_od@dfz.bg

2.ОД „Земеделие“

Директор

Гр. Хасково, пл. „Свобода“ №5

038/66 49 16

038/66 44 53

ODZG_Haskovo

3.ОУ „Областна дирекция по безопасност на храните“ – Хасково

Директор

Гр. Хасково, бул. „Освобождение“ №57

038/66 10 49

rsv_26@bfsa.bg

4.ИАСРЖ – София ЮРЦККРД Смолян Офис Хасково

Координатор

Гр. Хасково, ул. „Ал. Стамболийски“ №2

038/66 48 03

jgm@abv.bg

5.РС „Контролно – техническа инспекция“

И.д. Началник сектор

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2, ет. 3, ст. 106 и 107

038/62 42 80

 

haskovo

6.

Офис Хасково ОД за съвети в земеделието – ЦЮ, НССЗ

Ръководител офис

Гр. Хасково, ул. „Ивайло“ №1

038/66 42 21

haskovo.m@

naas.government.bg

7.ТЗ „ИА по лозята и виното“

Началник

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет.3

038/66 38 43

haskovo@eavw.com

8.ИАРА, сектор „РК“ – Хасково

И.Д. Началник сектор

Гр. Хасково, ул. „Ал. Стамболийски“ №2 ет.2

038/62 24 73

haskovo@nafa-bg.org

9.Звено „СОПВВВ“ при „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа

Ръководител

Гр. Хасково, бул. „Раковски“ №1 ПК 52

038/66 49 42

office.haskovo

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

1.ИА „Автомобилна администрация“ – Стара Загора

Директор

Гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе“ №16, ет.5, стая 502

042 / 60 01 44 088 78 87 727

 

rdaa_stzagora@rta.government.bg

2. Областен отдел „Автомобилна администрация“ Хасково

Началник

Гр. Хасково, бул. „Освобождение“ п.к. №5

038/66 28 50

dai_haskovo@mail.bg

Министерство на здравеопазването

1.Регионална здравна инспекция

Директор

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2

038/66 54 89

038/62 40 72

rzi@haskovo.net

2.Център за спешна медицинска помощ – Хасково

Директор

Гр. Хасково, бул. „Съединение“ №49

038/66 41 36

csmp-hs

3.МБАЛ – АД гр. Хасково

Изп. Директор

Гр. Хасково, бул. „Съединение“ №49

038/60 67 00

038/60 68 00

mbal_haskovo@mail.bg

Министерство на образованието, младежта и науката

1.РУО – Хасково

Началник

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет.2

0879 00 81 96

038/62 25 03

rio_haskovo@mon.bg

Министерство на правосъдието

1.Районен съд – Хасково

Председател

Гр. Хасково, бул. „България“ №144

038/60 19 01

038/60 19 05

rshaskovo

2. Административен съд – Хасково

Председател

Гр. Хасково, бул. „България“ №144

038/62 60 12

adm.sud_haskovo

3.Окръжен съд – Хасково

Председател

Гр. Хасково, бул. „България“ №144

038/60 18 41

sud@escom.bg

4.Окръжна прокуратура – Хасково

Адм. Ръководител

Гр. Хасково, бул. „България“ №144 Съдебна палата ет.3

038/62 42 97

op_haskovo@prb.bg

5.Окръжен следствен отдел – Хасково

Завеждащ ОСО

Гр. Хасково, ул. „Атон“ №2 А

038/66 13 14

oso_op_haskovo

6.РД „Агенция по вписвания“ – Хасково

 

Гр. Хасково, бул. „България“ №144 ет.3

038/66 55 91

 

Министерство на културата

1.ДКТ „Иван Димов“ – Хасково

Директор

Гр. Хасково, ул. „Отец Паисий“ №40

dkth@abv.bg

2.Драматичен театър „Апостол Карамитев“ – Димитровград

Директор

Гр. Димитровград, бул. „Димитър Благоев“ №13

0391/66 312

teatre_dimitrovgrad

3.Регионален исторически музей – Хасково

Директор

Гр. Хасково, пл. „Свобода“ №19

038/62 42 37

im_h@abv.bg

4.Исторически музей – Димитровград

Директор

Гр. Димитровград, ул. „Св. Климент Охридски“ №7

0391/66 787

museumdg@mail.bg

Министерство на вътрешните работи

1.ОД „Полиция“ – Хасково

Директор комисар

Гр. Хасково, бул. „България“ №111

038/64 02 51

haskovo@mvr.bg

2.ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково

Началник комисар

Гр. Хасково, бул. „България“ №111

038/64 02 20

038/64 02 28

firehaskovo@abv.bg

3.ТД „Национална сигурност“ – Хасково

Директор

Гр. Хасково, бул. „България“ №111

038/64 02 40

038/64 02 43

Министерство на отбраната

1.ГД Инфраструктура на отбраната към МО, отдел РИО – Пловдив, сектор Хасково

Началник

Гр. Хасково, ул. „Ком“ №3

038/66 45 38

ni_haskovo@dir.bg

Министерство на физическото възпитание и спорта

1.Териториално поделение към МФВС – Хасково и Кърджали

Главен експерт

Гр. Хасково, ул. „Драгоман“ №2 ет. 2

038/66 47 48

   

Изпълнителна агенция по горите

1.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство“ Хасково

Директор

Гр. Хасково, бул. „Раковски“ №6

038/66 22 32; 038/62 46 67

038/66 22 32

dgshaskovo

2.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство “ Свиленград

Директор

Гр. Свиленград, ул. „Цар Симеон Велики“ №42

0379/71 476

0379/71 482

dgssvilengrad

3.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство “Ивайловград

Директор

Гр. Ивайловград, ул. „Кирил и Методий“ №14

03661/60 20

dgsivailovgrad

4.Държавно ловно стопанство Тополовград

Директор

Гр. Тополовград, ул. „Ал. Стамболийски“ №17

0470/52 210

dlstopolovgrad@uidp-sliven.com

5.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство“ Маджарово Директор гр. Маджарово
ул. „Петър Ангелов” № 7А
0884389956   dgs_madjarovo
6.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство“ Харманли Директор гр.Харманли,
ул.”Петко Каравелов” № 2

 
0882 48 40 80   dgsharmanli

Други териториални звена

1.НСИ ТСБ "Юг"

Отдел "Статистически изследвания" Хасково

Началник и.д.

Гр. Хасково, бул. „България“ №152

038/60 88 74

SVeleva

2. „Сметна палата“ – ИРМ Хасково

Адм. отговорник

Гр. Хасково, ул. „Ал. Стамболийски“ №2 – 4, ет. 3 п.к. 160

038/66 14 57

sphaskovo

3.ТП „НОИ“ – Хасково

Директор

Гр. Хасково, ул. „Г. Кирков“ №30

038/60 71 01

038/60 71 02

haskovo@nssi.bg

4. Метеорологична обсерватория – Хасково

Началник

Гр. Хасково, ул. „Панорама“ №3

038/62 22 99

meteohs@abv.bg

5.БЧК – ОС Хасково

Директор

Гр. Хасково, ул. „Иларион Макариополски“ №2

038/62 44 93

haskovo@redcross.bg

6.РЗОК – Хасково

Директор

Гр. Хасково, пл. „Градска болница“ №1 п.к. 131

038/60 73 11

0888/649582

038/60 73 12

haskovo@nhif.bg

7.Държавна агенция „Архиви“ Отдел „Държавен архив“ – Хасково

Нач. Отдел

Гр. Хасково, пл. „Свобода“ №5

038/62 40 34

038/62 26 25

haskovo

8.Сектор „Контрол и правоприлагане“-Хасково – Национално ТОЛ управление

Началник Сектор

Хасково бул.“Съединение“

38

0889/693-636

0886/843757