Телефонен указател


Адрес:
гр. Хасково, п.к. 6300
пл. "Свобода" № 5
Областна администрация Хасково
e-mail: oblast@hs.government.bg


 

 

Ет/стая

Име, Фамилия Длъжност Телефон
1/22

Стефка Здравкова

Областен управител 608011
1/19 Митко Петров Зам. областен управител 608059
1/24 Ангел Божинов Зам. областен управител 608049
1/20 Теодора Пешева Експерт връзки с обществеността 608026

 

Дирекция АПОФУС

Ет/стая

Име, Фамилия Длъжност Телефон
2/49   Директор 608040
2/50 Янка Гъбова Главен счетоводител 608041
2/44 Недялка Цветкова Главен експерт 608017
2/43 Златка Добрева Старши експерт 608048
2/50 Дарина Колева Младши експерт 608041
2/46 Гроздана Христова Главен юрисконсулт 608044
2/45 Мария Виденова Старши юрисконсулт 608043
2/50 Севдие Юмер Счетоводител 608041
П/1 Снежана Митева Главен специалист 608042

 

Дирекция АКРРДС

Ет/стая

Име, Фамилия Длъжност Телефон
2/48   Директор дирекция 608012
2/53 Венелин Парапанов Главен експерт 608021
2/51 Мая Бахчеванова Главен експерт 608030
2/47 Желязко Колев Главен експерт 608027
2/53 Зина Тенекеджиева Старши експерт 608022
2/52 Димка Иванова Старши експерт 608058
2/54 Валентина Дамянова Главен юрисконсулт 608016
2/47 Наталия Маркова Главен експерт 608025
2/55 Служители Заверка - Апостил   608029
2/43 Биляна Запрянова Специалист 608013
2/47 Янка Гърова- Чакалова Старши експерт 608027
2/52 Теодора Грозева Младши експерт 608058
2/51 Десислава Тодорова Специалист 608030
П/1 Радослава Асенова Специалист  608042

 

П/3 Костадин Ангелов Информация 608045
П/4 Красимира Пончева Главен Специалист - Домакин 608052
4/126   Оперативни дежурни 608060