Showing 1 - 20 of 93
#Title
 
1Частично бедствено положение на територията на област Хасково за общините Свиленград и Тополовград
2Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за Народни представители на 02.10.2022г
3Обяваване на бедствено положение в общините Любимец, Свиленград и Харманли
4Областният управител на област Хасково насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции
5Заповед за забрана обработката на пасища, в сила от 21.07 до 15.09.2022 г.
6Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари с № ОМП-02-1/31.03.2022 год
7Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2022
8Заповед № ДС-06-42/17.09.2021г. за определяне СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП “НКЖИ”, актуван с АЧДС № 7252/27.04.2018г.
9Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
10Заповед за забрана обработката на пасища
11Заповед РД-13-37 от 02.06.2021г.
12Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
13Заповед пожароопасен сезон 2021
14Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
15Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
16Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"
17Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2020/2021
18Областният управител удължи срока на бедственото положение в общините Харманли, Хасково, Димитровград, Тополовград и Свиленград
19Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград
20Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.