Showing 1 - 20 of 96
#Title
 
1Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на комбинираната система за отопление и охлаждане за сградата на Областна администрация, изпълнена по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“
2Областната комисия, отговорна за разработването на Областна аптечна карта
3Всеки, който има интерес към мерките за енергийна ефективност, да се обръща към местната власт
4Частично бедствено положение на територията на област Хасково за общините Свиленград и Тополовград
5Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за Народни представители на 02.10.2022г
6Обяваване на бедствено положение в общините Любимец, Свиленград и Харманли
7Областният управител на област Хасково насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции
8Заповед за забрана обработката на пасища, в сила от 21.07 до 15.09.2022 г.
9Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари с № ОМП-02-1/31.03.2022 год
10Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2022
11Заповед № ДС-06-42/17.09.2021г. за определяне СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП “НКЖИ”, актуван с АЧДС № 7252/27.04.2018г.
12Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
13Заповед за забрана обработката на пасища
14Заповед РД-13-37 от 02.06.2021г.
15Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
16Заповед пожароопасен сезон 2021
17Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
18Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
19Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"
20Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2020/2021