Showing 1 - 13 of 13
#Title
 
1Стартира набиране на офертни предложения по проекта „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията  на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови, пласмент решения“
2Проект на Областната програма за намаляване на риска от бедствия (ОПНРБ) за обществено обсъждане
3Проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.
4Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
5Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
6Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
7Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли
8Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
9Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
10Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
11Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
12Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
13Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград