Комплексно административно обслужване


Образци на документи

Образци на документи за комплексно административно обслужване, предоставяни от Областна администрация Хасково, а именно:

1. Протокол – искания, внесени устно за комплексно административно обслужване  (Образец 1 и 1.1)

2. Заявление за комплексна административна услуга (Образец 1 и 1.1)