Заседания на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР


Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, проведено на 09.06.2023 г.

Дневен ред, Протокол

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, проведено на 11.12.2014г.

Дневен ред, Протокол, Материали

 

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, проведено на 09.10.2014г.

Дневен ред, Протокол, Материали

 

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, проведено на 24.06.2014г.

Дневен ред, Протокол, Материали