Приемни дни


Областен управител на област Хасково

Приемни дни на областния управител - първи вторник на месеца от 10 до 12 ч. и трети вторник от 14 до 16 ч. Записването става един ден предварително на тел. 038/608011

Тел: 038 / 608 011
Факс: 038/ 608 050
e-mail: oblast@hs.government.bg


Заместник областен управител
Приемен ден: Всяка последна СРЯДА на месеца  - 9.30 - 12.00 часа