Showing 1 - 16 of 16
#Title
 
1Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система
2Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
3Областна епизоотична комисия
4Областен съвет за сигурност
5Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
6Областна Комисия по заетост
7Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
8Областен съвет по условия на труд
9Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
10Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
11Областна комисия по транспорта
12Областна комисия “Военни паметници”
13Областен съвет за развитие на Област Хасково
14Областен съвет за тристранно сътрудничество
15Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
16Областен съвет за превенция на домашно насилие