Showing 1 - 15 of 15
#Title
 
1Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
2Областна Комисия по заетост
3Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
4Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
5Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
6Областен съвет по условия на труд
7Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
8Областна комисия по транспорта
9Областен съвет за развитие на Област Хасково
10Областна комисия “Военни паметници”
11Областен съвет за тристранно сътрудничество
12Областен съвет за сигурност
13Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
14Областна епизоотична комисия
15Областен съвет за превенция на домашно насилие