Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове


З А П О В Е Д

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия

СЪЗДАВАМ:

 

 1. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове със следния поименен състав:

Ръководител: Гинка Райчева - Областен  управител на област Хасково         

Заместник-ръководител: Митко Петров – Заместник областен управител на област Хасково

Основни членове:

 1. Марина Ташева - Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Хасково
 2. Делчо Кунчев - Главен експерт и ОМП при Областна администрация Хасково
 3. старши комисар Чавдар Георгиев - Директор на Областна Дирекция на МВР Хасково
 4. комисар Николай Вълчев - Директор на Регионална дирекция ПБЗН Хасково
 5. д-р Петя Димитрова - Директор на Център за спешна медицинска помощ Хасково
 6. Минка Мечеринкова - Директор на секретариата на Областния съвет на БЧК Хасково
 7. подполковник Иван Бонев - Командир на военно формирование 52740 Хасково
 8. инж. Соня Атанасова - Директор на Областно пътно управление Хасково
 9. д-р Станимира Тананова - Директор на Регионална здравна инспекция Хасково
 10. инж. Спас Александров - Ръководител Метеорологична обсерватория Хасково
 11. инж. Божидар Желязков - Управител на ВиК ЕООД Хасково

Членове, привличани в работата на Щаба по преценка на Ръководителя му:

 1. Директор на ТДНС Хасково
 2. Изпълнителен директор на МБАЛ Хасково
 3. Директор на Областна дирекция по безопасност на храните
 4. Директор на РИОСВ Хасково
 5. СДЗ Юг на Отдел „Диспечерски център“, „ЕР Юг“ ЕАД
 6. Управител на „Напоителни системи” ЕАД клон Хасково
 7. Представител на Басейнова Дирекция ИБРПловдив
 8. Отговорник за Сеизмична станция Димитровград
 9. Директор на ТП "ДГС Хасково"
 10. Директор на ОД „Земеделие” Хасково
 11. Директор на РУО - Хасково
 12. Директор на РД „Социално подпомагане“ Хасково
 13. Ръководител на Регионална лаборатория Хасково, към ИА „Околна среда“
 14. Ръководител на „ЕСО“ ЕАД, МЕР Хасково
 15. Представител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Хасково
 16. Представител на Окръжна прокуратура - Хасково
 17. Представители на НКЖИ - Пловдив

 

ГИНКА РАЙЧЕВА

Областен управител на Област Хасково