Областен управител


инж. Минко Ангелов
Заема длъжността за четвърти път, като преди това е бил областен управител на област Хасково в периода февруари – май 2017 г., както и в периода май 2021 г. – януари 2022 г.
Бил е народен представител в 45-ото Народно събрание, както и зам.-кмет на община Хасково през 2012 г. – 2014 г.
Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в гр. Пловдив.

 

 

 


Контакти:

 Телефон:

Телефон: +359 38 608 011

факс: +359 38 608 050

  E-mail:

  e-mail: oblast@hs.government.bg