Showing 1 - 19 of 19
#Title
 
1Отчет за изпълнение на целите през 2023г. и цели за 2024г.
2Изпълнение на задълженията по чл.12, ал. 5 от Закона за енергийна ефективност
3Изпълнение на задълженията по чл.23 от Закона за енергийна ефективност
4Цели на Областна Администрация Хасково за 2023г.
5Отчет на областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов за периода август 2022 - януари 2023
6Отчет за изпълнение на целите през 2021, цели 2022
7Отчет на областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов за периода май 2021 - декември 2021
8Отчет за изпълнение на целите през 2020, цели 2021
9Отчет за изпълнение на целите през 2019, цели 2020
10Отчет за изпълнение на целите през 2018, цели 2019
11Отчет за изпълнение на целите през 2017, цели 2018
12Отчет за изпълнение на целите през 2016, цели 2017
13Отчет за изпълнение на целите през 2015, цели 2016
14Отчет за изпълнение на целите през 2014, цели 2015
15Отчет за изпълнение на целите през 2013, цели 2014
16Отчет за изпълнение на целите през 2012, цели 2013
17Отчет за изпълнение на целите през 2011, цели 2012
18Отчет за изпълнение на целите през 2010, цели 2011
19Отчет на Областния Управител на Област Хасково г-н Румен Данев за периода август 2009 - август 2010